TIME MACHINE

ZÍSKEJ NOVOU ZKUŠENOST, POTKEJ NOVÉ LIDI, POZNEJ NOVOU ZEMI, PARÁDNĚ SI UŽIJ A ZÁROVEŇ POMOZ DOBRÉ VĚCI - PŘIHLAS SE HNED TEĎ!

AVATAR: ZÁZRAČNÝ SVĚT

Mezinárodní zážitkový tábor

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Zážitkovou metodou k cílenému rozvoji

 

 

 

MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST A ZKUŠENOSTI

Naši činnost zaměřujeme na země střední Evropy a Balkánu.

 

 

 

„Když můžete vyjednávat se řvoucím pětiletým klukem, tak můžete vyjednávat s jakýmkoliv generálním ředitelem“

Rostya Gordon Smith

KDO JSME A CO DĚLÁME

Naší vizí je udržitelný rozvoj oblasti práce s mládeží a smysluplného využití volného času mládeže jako prostředku k dalšímu vzdělávání, rozvoji osobnosti a prevenci sociálně patologických jevů u mladých lidí. Tuto vizi naplňujeme skrze vzdělávání mladých lidí v oblasti přímé práce s mládeží a manažerských dovedností a následnou aktivní podporou pro úspěšnou realizaci jejích vlastních komerčních, či neziskových projektů. Naším cílem je pomoci mladým lidem získat motivaci, znalosti, dovednosti a příležitosti prosadit se profesně a lidsky ve společnosti moderní Evropy při respektování základních morálních hodnot a své vlastní společenské odpovědnosti. Svou činností pomáháme mladým lidem naplno využít jejich potenciál v dalším profesním působení. Výsledkem jsou ekonomicky aktivní mladí lidé s lepší uplatnitelností na trhu práce, kteří jsou základním předpokladem dlouhodobě úspěšné a prosperující společnosti.

Pro naplnění naší vize jsme vytvořili víceletý projekt Mezinárodní akademie HEPY pro neformální vzdělávání a podnikatelské příležitosti. Mladí lidé jsou plní elánu a nápadů, které však často nedokáží reálně uchopit a následně uskutečnit. Projekt Mezinárodní akademie HEPY jim během pěti týdenních školicích kurzů a dvou praktických stáží pomáhá získat potřebné kompetence, motivaci, mezinárodní kontakty, zkušenost s cizí kulturou, odborné konzultace a především příležitost k maximálnímu využití jejich potenciálu profesně se realizovat. Své nápady a projekty, na kterých pracují v rámci Mezinárodní akademie HEPY následně mají možnost zapojit do partnerského podnikatelského inkubátoru, který funguje v rámci Aplikačního centra BALUO na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Zde dostávají příležitost dotáhnout tyto nápady a projekty do fáze úspěšné realizace a dlouhodobě udržitelné existence.

Obsahově je vzdělávací část Mezinárodní akademie HEPY zaměřena na oblast práce s volným časem mládeže, zážitkovou pedagogiku a trénink manažerských dovedností v neziskové i komerční sféře. Praktické stáže probíhají ve formě přípravy a realizace letních česko-srbských táborů a dalších pravidelných aktivit pro děti a mládež.

CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

PROČ NA CESTĚ K PROFESNÍ REALIZACI POUŽÍVÁME OBLAST PRÁCE S VOLNÝM ČASEM MLÁDEŽE?

1. MEZIOBOROVÝ TRANSFER KOMPETENCÍ

Lidsky řečeno, pokud někdo dokáže zorganizovat pobytovou akci pro mládež, splnit legislativní požadavky, určit smysl a cíle, naplánovat realistický rozpočet, zajistit dopravu, program a vést tým instruktorů atd. a to vše ke spokojenosti dětí (klientů), tak tyto dovednosti a zkušenosti dokáže využít prakticky v jakémkoliv jiném oboru.

seo3-80-128

4. MOTIVACE A PŘÍLEŽITOST

Děti a mládež účastnící se česko-srbských táborů a dalších aktivit poznávají skrze program principy a metody Mezinárodní akademie HEPY a zároveň získávají možnost se v budoucnu aktivně zapojit do její rozvojové a vzdělávací části.

Education_24-128

,

2. PŘÍSTUPNOST A SROZUMITELNOST

Práci s volným časem mládeže si většina z nás jako děti a mladí lidé zažila a téměř každý ji na „obecné úrovni“ rozumí a vnímá její význam pro další rozvoj dětí a mládeže.

3. PŘIDANÁ SPOLEČENSKÁ HODNOTA A ROZVOJOVÝ ASPEKT

Příprava a realizace česko-srbských táborů a dalších akcí znamená vložit energii do projektů, které umožní dětem a mladým lidem smysluplně a zábavně strávit jejich volný čas, procvičit si angličtinu či navázat nová přátelství v dalších zemích Evropy.

CO DĚLÁME

 

MEZINÁRODNÍ AKADEMIE HEPY

Vzdělávací systém pro mladé lidi pracující s mládeží, který klade velký důraz na propojení teorie s praxí.

Z

 

NAŠE PROJEKTY

Právě probíhající či již realizované projekty.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A POMŮCKY

Požadavek na maximální možnou kvalitu našich aktivit nás motivoval k návrhu a vyrobě vlastních programů a pomůcek. I vy si je nyní můžete koupit, pronajmout nebo si nechat připravit program na míru.

PODPORUJÍ NÁS