MEZINÁRODNÍ AKADEMIE HEPY

PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ KOMPETENCÍ

 

 

NEW LOGO

 

Mezinárodní akademie HEPY je projekt pro udržitelný rozvoj v oblasti práce s mládeží v Srbsku a v České Republice. Akademie skrze metody neformálního vzdělávání rozvíjí odborné i měkké kompetence pracovníků s mládeží – zkušených i úplných nováčků v mezinárodním prostředí.

Projekt „Mezinárodní akademie HEPY pro vzdělávání a rozvoj kompetencí“ programově staví na zkušenostech získaných během úspěšně realizovaných školicích kurzů v letech 2008 a 2009 a na skutečnostech popsaných v analýze oblasti práce s volným časem mládeže v Srbsku. Projekt pracuje se skutečností, že nestačí vychovat odborníky v oblasti práce s volným časem mládeže, protože především v Srbsku téměř neexistují organizační struktury, ve kterých by se tito noví odborníci mohli odpovídajícím způsobem uplatnit, proto se projekt ve své vzdělávací části stejnou měrou zaměřuje také na problematiku zakládání, vedení a úspěšného fungování neziskových organizací a podnikatelských subjektů ve volnočasovém segmentu. Účastníci jsou tedy motivováni a odborně vybaveni znalostmi a dovednostmi, jak pro práci s mládeží skrze metody neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky, tak pro fundované působení v již existujících, či vlastních neziskových organizacích a podnikatelských subjektech. Garantem kvality a odbornosti vzdělávací části projektu je Univerzita Palackého v Olomouci.

Mezinárodní charakter projektu vybízí účastníky ke sdílení nápadů a zkušeností a otevírá cestu k přímé meziregionální spolupráci neziskových organizací a podnikatelských subjektů (např. společnost provozující vodní turistiku může s pomocí srbských partnerů otevřít pobočku v Srbsku, či jim dodat své know-how, materiál apod.). Důležitým prvkem projektu je ze strany spolku H.E.P.Y. aktivní podpora absolventům projektového cyklu při dalším uplatnění, a to jak formou poradenství, tak formou organizování dalších odborných kurzů, či vyhledáváním vhodných partnerů ve spřízněném regionu.

CÍLE

  1. Vzdělávání a osobnostní rozvoj pracovníků s mládeží
  2. Udržitelný rozvoj v oblasti práce s mládeží
  3. Mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti práce s mládeží

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Metodicky tvoří systém dvě fáze. Každá fáze sestává ze vzdělávacích a tréninkových, které jsou doplněny praktickou stáží pro ověření nově nabytých znalostí a dovedností.

  • První fáze je zaměřena na odbornou přípravu účastníků v oblasti přímé práce s mládeží, je tedy zaměřena na pochopení principů a jednotlivých složek metod neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky, pedagogicko-psychologické aspekty práce s mládeží. V rámci této fáze dvacet mladých lidí, deset z Olomouckého kraje a deset Vojvodiny, absolvuje dva školicí kurzy na podzim roku 2014 a na jaře roku 2015, které vyvrcholí praktickou stáží v podobě organizace a realizace česko-srbských táborů v ČR a ve Vojvodině v létě 2015, kde si ověří své nově nabyté znalosti a dovednosti.

  • Druhá fáze je zaměřena na trénink manažerských dovedností v neziskové i v komerční sféře s cílem připravit účastníky na úspěšné vedení vlastní neziskové organizace, či podnikatelské činnosti, případně je zdokonalit pro další úspěšný rozvoj organizace, či firmy, která již v oboru existuje. V rámci této fáze absolvuje stejný tým mladých lidí dva školicí kurzy na podzim roku 2015 a na jaře roku 2016. Nově nabyté znalosti a dovednosti si ověří na praktické stáži v podobě organizace letních česko-srbských táborů v létě 2016, tentokráte se zaměřením na organizační, finanční, marketingovou a PR stránku akce.

  • Absolvováním druhé praktické stáže se uzavírá školicí část Mezinárodní akademie, ne však naše podpora a práce s týmem absolventů. Na podzim roku 2016 se koná závěrečný kurz, kde probíhá zhodnocení celého projektu. Účastníci si s naší pomocí vydefinují své budoucí podnikatelské i neziskové projekty, které chtějí úspěšně realizovat a na základě získaných znalostí a dovedností na nich začínají společně pracovat, přičemž, velký akcent je kladen na využití příležitosti česko-srbské spolupráce. Od nynějšího okamžiku je na každém z absolventů, aby dosáhl „vrcholu“, který si vytyčil a úspěšně zrealizoval své cíle. HEPY bude absolventy akademie dále podporovat navazujícími aktivitami, které pro ně připravujeme, včetně vlastní formy podnikatelského inkubátoru.

CELÝ OBRÁZEK